NULL

Kategorie


  • Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
  • Nejmodernější technologie dostupná na trhu Nejmodernější technologie dostupná na trhu

Ochrana osobních údajů

Přehled zásad ochrany osobních údajů společnosti Dataflex Security, s.r.o.

I. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Obchodní společnost Dataflex Security, s.r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ: 03631061, DIČ: CZ03631061, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 235086.

II. Jaké Vaše osobní informace zpracováváme?

Dataflex Security, s.r.o. na svých stránkách zveřejňuje informace o produktech a službách, které nabízí, a informace o kontaktech na naši společnost, základní údaje o naší společnosti. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje.
Stránky obsahují Kontaktní formulář, který slouží k rychlému kontaktování naší podpory návštěvníkem. Budou odeslány jméno, e-mail a zpráva. Formulář provede odeslání zadaných dat e-mailem na adresu, kde budou údaje použity pro zpětné kontaktování návštěvníka. Dále odeslaná data budou uložena v databázi pro přehled o historii komunikace. S odeslanými daty bude nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů odpovídající charakteru těchto dat.

Stránky Dataflex Security, s.r.o. nabízí možnost přihlášení návštěvníka k odběru Newsletteru. Po registraci je do databáze uložen e-mailový kontakt, IP adresa, ze které bylo provedeno přihlášení a případná historie aktivit (přihlášení, odhlášení, odeslané newslettery). Kdykoli je možné provést nebo zažádat o provedení odhlášení z odběru newsletteru prostřednictvím kontaktu info@dataflex-security.com.

Vzhledem k charakteru e-shopu služby eshop.dataflex-security.com je pro realizaci objednávky nutné zadat osobní údaje potřebné pro uskutečnění obchodní transakce v rozsahu daném zákonem. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci, nákup zboží a probíhá kontaktem s obchodníkem (email, telefon, osobní setkání) nebo vyplněním registračního formuláře.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky, nabídky, záruční/pozáruční reklamace, kontaktního formuláře) a realizací obchodní transakce.

Jedná se o následující údaje: fakturační informace (jméno, příjmení, adresa, bankovní spojení), dodací adresa (jméno, příjmení, adresa), kontaktní osoba (jméno, příjmení), telefonní spojení, emailová adresa.
Na našich stránkách používáme cookies třetích stran služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost Dataflex Security, s.r.o. nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Do analýz návštěvnosti Google Analytics pouze nahlížíme a zjištěné informace nezpracováváme. Více informací najdete v sekci Cookies a jejich využití.

III. Cookies a jejich využití

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Na našich stránkách používáme Cookies třetích stran, které slouží pouze pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby a pro lepší cílení reklamních kampaní. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami.

Vzhledem k charakteru e-shopu služby eshop.dataflex-security.com je pro realizaci registrace a objednávky nutné použití Cookies pro vlastní realizaci objednávky produktu či služby. Tyto Cookies slouží k zajištění funkčností typu nákupní košík, registrace, přihlášení, odeslání objednávky bez registrace.

Vy jako uživatelé máte možnost používání Cookies odmítnout. Toto můžete učinit prostřednictvím cookies lišty, která je dostupná na webových stránkách, kde máte možnost výběru, se kterými cookies budete souhlasit a se kterými ne. Pokud jde o nezbytné cookies, které jsou uvedené v předchozím odstavci, jejich užití odmítnout nelze, protože je na nich založena funkcionalita e-shopu. Pokud s užíváním těchto Cookies nesouhlasíte, jedinou možností je přestat využívat náš e-shop.

V rámci cookies lišty naleznete též odkaz, na kterém naleznete podrobné informace o užívaných Cookies s popisem konkrétně využívaných cookies třetích stran.

IV. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je realizace obchodní transakce a dodávka zboží. Dále pak adresná nabídka produktů a služeb. Primárně tedy zpracování probíhá z důvodu, že je nezbytné pro plnění smlouvy.

Vaše údaje dále využíváme pro účely našich oprávněných zájmů, kterými jsou zejména:

• zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše produkty a služby využívány
• zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů
• zasílání obchodních sdělení a newsletteru, včetně nabídky produktů a služeb (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem na adrese info@dataflex-security.com.

Osobní údaje zpracováváme také z důvodu plnění zákonných povinností, zejména v oblasti účetnictví a daní.

V. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a mají k nim přístup pouze odpovědní zaměstnanci Dataflex Security, s.r.o. a dále pak smluvní partneři zajišťující běh a podporu informačních systémů firmy. Smluvní partnery si pečlivě vybíráme na základě schopnosti zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

• Externí správci a poskytovatelé IT podpůrných systémů.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Za účelem plnění smluvního vztahu o dodávce zboží a Vámi udělenému souhlasu, můžeme předat informace o doručovací adrese, včetně emailového kontaktu a telefonu našim smluvním přepravcům.

VI. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné zcela zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů v obchodních systémech je přístup k těmto údajům chráněn heslem a údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.
Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

VII. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě zákonných povinností obvykle po dobu 10 let.

Údaje získané v rámci registrace a získání přístupu do obchodních systémů jsou shromažďována do doby, než zákazník sám požádá emailem nebo písemně o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží a probíhá kontaktem (email, telefon) s obchodníkem nebo vyplněním registračních formulářů.

Jelikož dobu uchovávání ve všech případech nelze stanovit obecně, konkrétní dobu uchování Vám vždy sdělíme k Vaší žádosti.

VIII. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

V případě, že bychom zpracovávali Vaše osobní údaje na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@dataflex-security.com. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

IX. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:


• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku proti zpracování v určitých případech;

• právo podat stížnost proti zpracování u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
• další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

X. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, nebo jiný způsob zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo za jiným účelem na základě oprávněného zájmu.  Pokud tak učiníte a námitka se bude týkat přímého marketingu, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. V případě námitky z jiných důvodů tuto vždy vyhodnotíme a informujeme Vás o vyřízení námitky.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem na adrese info@dataflex-security.com.

XI. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či v případě uplatnění vašich práv dle tohoto dokumentu prosím využijte kontaktní emailovou adresu info@dataflex-security.com nebo nás kontaktujte písemně na naší adrese: Dataflex Security, s.r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.